Hiển thị tin chuyên mục

Hội nghị Công chức Viên chức Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè năm 2018
Ngày đăng tin (24/01/2018)
ThS.BS Nguyễn Thành Quân phát biểu khai mac Hội nghị
ThS.BS Nguyễn Thành Quân phát biểu khai mac Hội nghị

Hội nghị CCVC Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè thông qua các báo cáo kiểm điểm, Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 với sự tham gia của 73 CCVC


Hội nghị CCVC Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè thông qua các báo cáo kiểm điểm, Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 và  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 với sự tham gia của 73 CCVC
  In bài viếttin mới


Thư viện ảnh

liên kết