Hiển thị tin chuyên mục

Kết quả qua một buổi làm việc tích cực, khẩn trương Đại hội bầu được 07 đ/c vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Cầu Kè nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu ra 12 đại biểu đi dự Đại Hội Công Đoàn Ngành Y tế Trà Vinh.
tin mới


Thư viện ảnh

liên kết