Hiển thị tin chuyên mục

Thông báo chào giá để xây dựng giá kế hoạch Mua Vật tư y tế - sinh phẩm sử dụng trong thời gian chờ đấu thầu

Thông báo chào giá để xây dựng giá kế hoạch Mua Vật tư y tế - sinh phẩm sử dụng trong thời gian chờ đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2023

Thông báo mời báo giá bảo trì hệ thống PCCC năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HỆ THỐNG PCCC
Ngày đăng tin (17/08/2023)
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HỆ THỐNG PCCC

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY SINH HÓA HUMASTAR 200

MỜI BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2023
MỜI BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2023
Ngày đăng tin (03/08/2023)
MỜI BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày đăng tin (04/07/2023)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
tin tức mới


Thư viện ảnh

liên kết website sở ngành