Giới thiệu trung tâm

Hiện nay nhu cầu khám, chữa trị, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được quan tâm và đòi hỏi cao. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân là một trong những nội dung của công cuộc phát triển kinh tế. Với mục tiêu đề ra là sơ cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc và dự phòng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đó là việc làm thiết thực phù hợp với xu hướng chung của toàn xã hội cũng như đáp ứng các mong muốn và nguyện vọng chung của người dân trong và ngoài khu vực. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và dự phòng của bệnh nhân trong khu vực, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định sáp nhập thành lập Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè quy mô 100 giường bệnh theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2017 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè và Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè thành Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè trực thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 với tổng số viên chức hoạt động chuyên môn là 148 người tại tuyến huyện và 73 người ở tuyến xã. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè có tổng số 15 khoa/phòng (Số khoa lâm sàng: 04; Số khoa cận lâm sàng: 04; Số khoa dự phòng: 03; Số phòng: 04) và 11 Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc. 

THÔNG BÁO


ALBUM ẢNH BỆNH VIỆN

liên kết website sở ngành